Priser

Priser

Sjøfugler

Smålom 2300.-
Storlom 2500.-
Havsule 3000.-
Toppskarv 2300.-
Storskarv 2500.-
Hegre 2600.-
Grågås 2800.-
Canadagås 3400.-
Svane 5400.-
Stokkand 2100.-
Krikkand 1600.-
Kvinand, Siland 1800.-
Ærfugl, Laksand 2200.-
Fiskemåke, Tyvjo 1600.-
Sildemåke, Krykkje 1600.-
Gråmåke 1900.-
Svartbak 2100.-
Terne 1300.-
Alkekonge 1300.-
Lunde, Lomvi Alke 1800.-
Teiste 1600.-
Heilo, Rødstilk 1300.-
Små-vadere 1200.-

Hønsefugler

Rype, Jerpe 1400.-
Orrhane 1800.-
Orrhane i spill 2200.-
Orrhøne 1500.-
Tiur 2400.-
Tiur i spill 2900.-
Røy, Fasan 2000.-

Rovfugler, Ugler

Havørn, Kongeørn 5500.-
Hønsehauk, Fjellvåk 2400.-
Spurvehauk 1600.-
Dvergfalk, Tårnfalk 1500.-
Hubro 3200.-
Jordugle, Haukugle 1900.-
Perleugle, Spurveugle 1400.-
Kattugle 2000.-

Spetter

Flaggspett 1200.-
Tretåspett 1100.-
Grønnspett, Gråspett 1400.-
Svartspett 1500.-

Spurvefugler

Stær. Trost 1000.-
Fossekall 1000.-
Nøtteskrike, Skjære 1200.-
Kråke 1500.-
Ravn 2000.-
Småfugl 1000.-

Pattedyr

Åpent gap

Hare, Kanin 2200.-
Ekorn 1400.-
Bever 4500.-
Mink 1700.- 1800.-
Røyskatt 1300.- 1300.-
Snømus 1100.- 1100.-
Mår 1900.- 2000.-
Jerv 6000.- 6500.-
Oter 3200.- 3400.-
Grevling 3200.- 3400.-
Gaupe 6800.- 7300.-
Rev 3400.- 3600.-
Selunge 3800.-

Hoder montert på skjold

Rev 1800.-
Rådyr 3200.-
Hjort, Rein (kort hals) 4800.-
Hjort, Rein (lang hals) 5300.-
Elg 6100.-

Gevir, bleket på skjold

Rådyr 1000.-
Hjort, Rein 1800.-
Elg 2100.-

Alle priser er inkludert 25% mva.
Oppdatert 01.08.2015

Kontakt

Adresse: Fjordveien 1298,
8664 Mosjøen

E-post: post@johnsolvang.no
Tlf: 414 72 366