Priser

Priser

Sjøfugler

Smålom 2500.-
Storlom 2800.-
Havsule 3400.-
Toppskarv 2500.-
Storskarv 2800.-
Hegre 2900.-
Grågås 3000.-
Canadagås 3600.-
Svane 5800.-
Stokkand 2300.-
Krikkand 1800.-
Kvinand, Siland 2000.-
Ærfugl, Laksand 2400.-
Fiskemåke, Tyvjo 1800.-
Sildemåke, Krykkje 1800.-
Gråmåke 2200.-
Svartbak 2400.-
Terne 1500.-
Alkekonge 1500.-
Lunde, Lomvi Alke 2000.-
Teiste 1800.-
Heilo, Rødstilk 1500.-
Små-vadere 1400.-

Hønsefugler

Rype, Jerpe 1500.-
Orrhane 2000.-
Orrhane i spill 2400.-
Orrhøne 1600.-
Tiur 2600.-
Tiur i spill 3200.-
Røy, Fasan 2200.-

Rovfugler, Ugler

Havørn, Kongeørn 6000.-
Hønsehauk, Fjellvåk 2600.-
Spurvehauk 1700.-
Dvergfalk, Tårnfalk 1600.-
Hubro 3500.-
Jordugle, Haukugle 2100.-
Perleugle, Spurveugle 1500.-
Kattugle 2200.-

Spetter

Flaggspett 1400.-
Tretåspett 1300.-
Grønnspett, Gråspett 1600.-
Svartspett 1800.-

Spurvefugler

Stær. Trost 1200.-
Fossekall 1200.-
Nøtteskrike, Skjære 1400.-
Kråke 1700.-
Ravn 2400.-
Småfugl 1200.-

Pattedyr

Åpent gap

Hare, Kanin 2400.-
Ekorn 1600.-
Bever 4800.-
Mink 1900.- 2100.-
Røyskatt 1500.- 1500.-
Snømus 1300.- 1300.-
Mår 2100.- 2200.-
Jerv 6200.- 6700.-
Oter 3400.- 3600.-
Grevling 3400.- 3600.-
Gaupe 7000.- 7500.-
Rev 3600.- 3800.-
Selunge 4000.-

Hoder montert på skjold

Rev 2000.-
Rådyr 3500.-
Hjort, Rein (kort hals) 5200.-
Hjort, Rein (lang hals) 5800.-
Elg 6500.-

Gevir, bleket på skjold

Rådyr 1200.-
Hjort, Rein 2000.-
Elg 2300.-

Alle priser er inkludert 25% mva.
Oppdatert 01.01.2019

Kontakt

Adresse: Fjordveien 1298,
8664 Mosjøen

E-post: post@johnsolvang.no
Tlf: 414 72 366